ก.ย. 20

ประกาศ!! ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ในรูปแบบ ATM

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษารหัส 60 , 59 , 58 และรหัส57 สามารถดำเนินการทำบัตรประจัวนักศึกษาในรูปแบบของบัตร ATM ได้เช่นกันโดยให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประชาชนมาดำเนินการ ณ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงาน อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โดยมีค่าทำเนียบในการออกบัตร 100 บาทเท่านั้น!!

ก.ย. 11

ปฏิทินการศึกษา 2561

ก.ย. 11

กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561

ก.ย. 04

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2560 (รอบแก้ i)

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่3 รอบi ปีการศึกษา2560
*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่3 รอบi ปีการศึกษา 2560 สามารถติดต่อขอรับเอกสารทรานสคริป ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

➡ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

Page 8 of 8« First...45678