ประกาศรับเอกสารทางการศึกษา 1/2566
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบรับตรง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อรอบโควตา 2567
ประกาศผลการศึกษา 1/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1
เอกสารประกอบการสมัครเรียน
การขอรับเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางไปรษณีย์
ช่องทางการชำระเงิน
รับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตา 2567


ข่าวสารงานทะเบียน