ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2566
เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(i)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ปีการศึกษา 2566
เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ปีการศึกษา 2566
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีดการศึกษา 2565
การขอรับเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางไปรษณีย์
ช่องทางการชำระเงิน
รับตรงปวช66
รับตรง66
รับตรง ปวช
สมัครเรียนออนไลน์งานนิดเดียว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา 2566
ยื่นสำเร็จการศึกษา 2-65
รับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตา 2566
หมดปัญหาเรื่องเข้าลิงก์ผิดได้ ด้วยแอพฯ APRA.SKC
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแทบสีชุดครุยเพื่อใช้ในการยื่นสำเร็จการศึกษา


ข่าวสารงานทะเบียน