ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

ประผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อรอบรับตรง ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อรอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบรับตรง

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อรอบโควตา 2567