กิจกรรม กำหนดการ
สมัครเรียน 11 พ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(สาขาที่ไม่สอบคัดเลือก)
สาาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก
นักศึกษาตรวจสอบผลการสมัคร
ด้วยตนเอง 1 สัปดาห์หลังจากการสมัคร
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
(สาขาที่สอบคัดเลือก)
11 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 15 กุมภาพันธ์ 2567
ดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1 ธันวาคม 2566
กิจกรรม กำหนดการ
สมัครเรียน 11 ก.ย. – 31 ต.ค. 66
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ
(กรณีพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร)
18 ก.ย. – 31 ต.ค. 66
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
(สาขาที่มีการสอบคัดเลือก)
4 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1
(สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก)
29 กันยายน 2566
ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1
ดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
2 – 13 ต.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2
(สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก)
27 ต.ค. 2566
ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2
ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
9 – 17 พ.ย. 2566

จำนวนที่นั่งที่สามารถรับได้


7 สาขาวิชา

จำนวน 180 ที่นั่ง

19 สาขาวิชา

จำนวน 425 ที่นั่ง

36 สาขาวิชา

จำนวน 860 ที่นั่ง

7 สาขาวิชา

จำนวน 55 ที่นั่ง


ช่องทางการติดต่อ

แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

แผนกงานการคลัง

  • 📞 0973021224
  • Line Fin999skc
  • web

สวัสดิการหอพัก  • วิธีการขั้นตอนการชำระเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โท
ร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตสกลนคร