สมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง 

คลิกเพื่อดูประกาศและคุณสมบัติการสมัครเรียนรอบรับตรง

คลิกเพื่อสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

สมัครด้วยตัวเองสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >>ดาวน์โหลด<<

เอกสารใช้ในการแนบการสมัครเรียนรอบรับตรง
1.สำเนาบัตรประชาชน   1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ฉบับ
3.ใบรับรองผลการเรียน  1 ฉบับ
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว             1 ฉบับ

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

ดาวน์โหลดใบสมัครรอบรับตรงเพื่อสมัครด้วยตัวเอง
➡ คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 😳 
 😳 คลิกเพื่อดูรหัสวิชาเอกและสาขาที่เปิดสอน 💡 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน